Opprette korreksjonsbilag

Hvordan opprette korreksjonsbilag på et oppdrag?

Oppdatert over en uke siden

Det er bokført et bilag inn som skal korrigeres.

Steg-for-steg guide

  1. Gå inn på skillekort regnskap.

  2. Klikk snarvei "korresksjonsbilag"

  3. Det vil fremkomme en liste over bokførte bilag. Avhuk den du ønsker å korrigere og velg lagre.INFO

NB: det er ikke mulig å angre et gjennomført korresksjonsbilag. Det kan også være verdt å være klar over at man stort sett korrigerer utlegg og gjerne noe som er vederlag.
En korrigering kan kun bokføres i en åpen periode. Pga. dette vil man ved korrigering av vederlag, bokført i tidligere regnskapsperioder, kunne få periodedifferanser i rapporter som
raporterer meglerprovisjon da disse ofte er periodiserte.

Et bilag som er korrigert bort med korresksjonsbliag vil forsvinne fra ragnskapet i sak (selve korrigeringsbilaget og det bilaget som ble korrigert).
Helt i bunn av regnskapet er en snarvei for å vise regnskapet i sake med korrigeringer. Dette må noen ganger utføres for å kunne tolke regnskapet.

Svarte dette på spørsmålet?