Hvordan avstemme bank

Denne artikkelen beskriver hvordan du avstemmer banken

Oppdatert over en uke siden

Velg menyvalg Regnskap – Elektronisk bank – Bankavstemming

I dette vinduet vil de nye bevegelsene fremkomme på banken.

  • Hvis KID er etablert vil KID innbetalinger koble seg selv

  • Utbetalinger fra Webmegler (bankoppdrag) vil også koble seg selv

  • Utbetalinger utført direkte fra nettbank må kobles manuelt.

  • Innbetalinger uten KID må kobles manuelt.

Hvordan koble beløp
Dobbelklikk på den linjen du ønsker å koble
I boksen som fremkommer, velg hvordan du ønsker å bokføre beløpet

Velg f.eks. Innbetaling kjøper og trykk Fortsett knappen

Systemet spør nå i denne boksen hvilket oppdrag du vil koble mot

Legg inn oppdragsnummer og trykk søk for å koble.

Neste vindu viser oppdraget og hvis dette er korrekt, dobbel klikk på linjen

Banklinjen blir nå koblet mot oppdraget.
Fortsett videre med å koble poster

Svarte dette på spørsmålet?