Hvordan hente bankfiler

Artikkelen beskriver hvordan du henter bankfiler

Oppdatert over en uke siden

Bankfiler hentes i nettbank hver morgen.
Det skal alltid hentes bankfiler frem til forrige bankdag. Det betyr at på onsdag hentes bankfiler for tirsdag. Likeledes på mandag hentes bankfiler for fredag. Det blir feil i systemet hvis man henter inn delvise bankføringer.

Hente bankfiler

 • Logg inn på nettbank

 • Velg avtalenummeret/kontor du vil hente for

 • Velg meny Bedrift

 • Velg menyvalg bankavstemming

 • Legg inn i datofeltene, gårsdagens dato (i begge feltene)

 • Banken lager nå filer – men kan også si at det ikke er transaksjoner i banken (ingen fil)

Velg nå hent filer / alternativt filarkiv i menyen.

 • Se etter fil navnet Webmegler og type bankavstemming, sett kryss for hente. Les inn i Webmegler

 • Gjør det samme for evt. OCR filer. Les inn i Webmegler.

Det anbefales at man leser inn bankavstemmingsfilen først i Webmegler.

Filene har nå blitt lastet ned og vi er klare for å lese de inn i Webmegler.

Lese inn filer i webmegler

 • Logg inn på Webmegler – velg Regnskap-Elektronisk bank – Importer kontoutskrift

 • Bekreft i neste vinduet at du ønsker å lese inn kontoutskrifter.

 • Systemet er nå ferdig med innlesing og du er klar til avstemming.

Svarte dette på spørsmålet?