Opprette bankoppdrag

Hvordan opprette et bankoppdrag?

Oppdatert over en uke siden

Bankoppdrag lages på oppdragsnivå og dette er de bankføringer vi ønsker skal utføres av banken. Bankoppdragene blir sendt fra Webmegler på telepayfil til bank.

Velg ønsket oppdrag
Velg fanen Oppgjør – deretter fanen Bank

I bildet ligger snarveien Nytt bankoppdrag – klikk denne

I dette vinduet må du velge hvilke betalingstype du ønsker å utføre, for eksempel sluttoppgjør selger. Klikk knappen fortsett. Du vil nå allerede ha fått et bankpassord på mobil som du skal bruke, hvis du ikke har fått det fra før.

Dersom det er heftelser registrert i skillekortet kreditorer som skal innfris finner du disse igjen øverst i bankoppdragsvinduet slik:

I dette vinduet legger du inn detaljer om bankoppdraget.

Legg inn:
- beløp (hvis ikke systemet foreslår det)
-kontonummer på kunde
-bankpassord (lengre nede i boksen)

Det kan også skrives melding i felt Beskjed 1 til mottaker
Trykk lagre når du har fylt ut ferdig. Bankoppdraget legger seg i listen i vinduet slik vist nedenfor.

Du kan nå fortsette med å lage flere bankoppdrag på samme sak eller gå til ny sak å lage bankoppdrag der.

Alle bankoppdrag som blir laget nå er status klar og skal til slutt godkjennes i Webmegler før vi sender de til banken.


Svarte dette på spørsmålet?