Opprette factoring faktura

Hvordan opprette factoring faktura?

Oppdatert over en uke siden

Opprette factoring

Punkt i meglers sjekkliste "skal selger ha factoring" må være avhaket med "ja" før noe bokføres.
Det vil da automatisk opprettes en faktoring faktura samme dag (ca.22:00) som meglers oppgjørsoppstilling signeres eller noe utlegg / vederlag bokføres. Fakturaen overføres til faktoringselskapet samme natt.

Faktoringselskapene har gebyr per faktura og vanlig praksis er at alt bokføres ved signering/bokføring av oppgjøret.
Dette er dog ikke nødvendig. Kladdeposter kan bokføres in ved bokfør ja fra kladdepostens fjærpenn.

OBS:

Hvis vederlag / utlegg bokføres og automatikken kl. 22:00 ikke finner at saken er avhaket for factoring, så lages det ikke en factoring faktura.
Det vil ikke automatisk hjelpe å avhuke dette i etterkant. Automatikken som lager fakturaen sjekker kun bilag bokført samme dag som sjekk kjøres.
Hvis megler har glemt avhukingen og utfører denne i etterkant må også megler manuelt lage fakturaen.
Når den da er manuelt laget går den via automatikk til faktoringselskapet samme natt.

Hvordan lage manuell factoring faktura?

Meglerfirma har inngått avtale om factoring, men det faktura opprettes ikke i oppdraget. Kan være flere grunner til dette;

  1. Er sjekkliste punktet huket av i meglers sjekkliste at selger skal benytte factoring?

Dersom det punktet er satt til "nei" så vil det ikke opprettes factoring i oppdraget etter at oppgjørsoppstilling er signert og bokført. Det vil ikke opprettes automatisk selv om man endrer sjekklistepunktet i etterkant. Men man kan dog opprette factoring faktura manuelt.

  • Huk av sjekklistepunkt

  • Gå til meny valget øverst i Webmegler som heter Regnskap → Fakturering → Fakturautskrift (se bilde)

  • Valg om faktura skal omgjøres til factoring vil fremkomme. Sett til "ja" og deretter lagre. I regnskapsskillekortet vil nå en faktura som avventer eksportfilproduksjon være til syne. I tillegg opprettes det under skillekortet kreditorer en transport (lån) til selger, som oppgjørsansvarlig innfrir når oppgjøret skal utbetales.

2. Oppsett rundt factoring er ikke satt opp riktig. Finner man ikke sjekklistepunktet i sjekklisten er det ikke satt opp riktig i Webmegler og support må kontaktes

Dersom oppgjørsavdelingen har endret sin kø status til 06,klar til oppgjør er det i utgangspunktet for sent å opprette en factoring faktura. MEN dersom oppgjør setter statusen tilbake til 05. mottatt protokoll vil det være mulig og gjennomføre det ovennevnte.

Svarte dette på spørsmålet?