Hva er KAR, og hvordan kan jeg få tilgang til løsningen?

Hva er KAR, og hvordan kan jeg få tilgang til løsningen?

Oppdatert over en uke siden

Webmegler er integrert mot Bankenes felles konto- og adresseregister (KAR). Denne guiden forklarer hvordan dette aktiveres og brukes i Webmeglers løsning.

For å benytte seg av oppslag mot KAR fra Webmegler må foretaket du er innlogget i ha bevilling til å drive eiendomsmegling, og vilkårene for bruk av løsningen må godkjennes av foretakets daglige leder.

Webmegler vil sjekke firmaets organisasjonsnummer opp mot Finanstilsynets lister over foretak med bevilling for eiendomsmegling. Vilkårene godkjennes direkte i Webmegler.

Godkjenning av vilkår

For å aktivere KAR må din kjede / database kontakte support.realestate@visma.com.

Når det er aktivert for en hel database kan hver daglige leder godkjenne vilkårene direkte i ditt Webmeglerdashboard for å ta i bruk integrasjonen. Dette gjelder også eksterne oppgjørsforetak, hvor daglig leder for oppgjørsforetaket også må godkjenne og aktivere KAR.

NB: Har megler eksternt oppgjør, så må daglig leder i både megler sitt foretak og oppgjør sitt foretaket godkjenne og aktivere KAR.

Pris per oppslag mot KAR-registeret er 3 kr

Bruk av løsningen

KAR-integrasjonen er relevant i forbindelse med meglers og oppgjørsforetaks krav for å arbeide mot hvitvasking (AML).

Registeret brukes for å sjekke at man får innbetaling fra-, og gjør utbetalinger til riktige kontonummer. KAR-registeret tillater ikke å sjekke hvem som er faktisk eier av et kontonummer, men vi kan sjekke om kontonummeret eies av personnummer eller organisasjonsnummer tilknyttet partene i handelen (kjøper/selger/firma som utsteder fakturaer i forbindelse med saken).


 1. Sjekk av kjøpere og selgeres kontonummer under fanen "Eiere"

 2. Sjekk av innbetalinger - I sjekkliste oppgjør vil man se alle innbetalinger som før - inkludert mulighet for KAR-oppslag

  KID

  • KID innbetalinger inneholder avsenders kontonr.

  • Øvrige innbetalinger inneholder ikke avsenders kontonr, og har derfor ikke forutsetning for å KAR sjekkes.

  • En kar sjekk forutsetter at man har avsenders kontonummer og et fødsels / orgnr å sjekke opp mot. 3. Sjekk av utbetalinger/bankoppdrag - ved opprettelse av bankoppdrag gjøres det en umiddelbar sjekk mot KAR. Hvis det ikke valideres kan den som oppretter bankoppdraget legge inn en manuell kommentar for å opprette bankoppdraget til tross for manglende verifisering. KAR-kontroll / Manuell bemerkning vil vises på hvert bankoppdrag i fanen "Bank" i Webmegler
Svarte dette på spørsmålet?