Flytte ulokaliserte beløp

Hvordan flytte ulokaliserte beløp

Oppdatert over en uke siden

Hvis det kommer bevegelser inn i bankavstemming som blir liggende ukoblet, så vil de når periode for regnskapet låses, kobles automatisk mot avregningsoppdraget som ulokaliserte beløp.

Siden disse beløpene ifm. en flytting da ikke kan komme bokført inn i sak på rett periode, er første steget å få samtykke fra regnskapsfører om å åpne perioden.

Klientkontobevegelsene bør ha korrekt dato for bokføringsdato i sak for at renteberegning skal bli korrekt.

NB:

Uavhengig av hva kontobevegelsen er (fra drift, fra kjøper, evt selger .... osv) så kobles ulokaliserte bevegelser alltid som innbetaling eller utbetaling mot 2420 ansvar selger i avregingsoppdraget.
(selv om det er utbetaling så vi kommentaren alltid være lik og fremkomme som "ulokalisert innbetaling")

Før stegene under utføres, må man stå i oppdraget hvor midlene skal flyttes til.

 1. gå til regnskap i toppmeny.

 2. velg klientmidler.

 3. velg "Overfør fra avregningsoppdraget".

 4. Hvis det som skal flyttes er en utbetaling, så må beløpet som føres inn være negativt
  NB: (hvis det er koblet både innbetalinger og utbetalinger så må utbetalinger flyttes først slik at oppdraget får saldo til å kunne overføre innbetalingene).

 5. Bruk bokføringsdato for da transaksjonen faktisk skjedde (hvis mulig)

 6. Ansvar i bilagslinje må alltid endres til ansvar selger.

 7. Ansvar i bilagslinje må alltid reflektere hva transaksjonen faktisk er.
  (NB: her kan det oppstå noen avvik se under **)

 8. Ved "lagre" så bokføres et 4 linjers bilag. 2 av linjene motposterer det som er ført i avregningsoppdraget og de to andre skal da ligge i den aktuelle saken der bevegelsen hører hjemme.

 9. Hvis du får feilmelding ved lagring (se under ***)

** Hvis det som skal flyttes er en betalt omkostning (2422), så er det ikke mulig å angi dette direkte i funksjonen over.
Lagring må da gjøres mot 2420 og rett ansvar. Etter bokføring kan man gå inn på bilaget og redigere kontotype fra 2420 til 2422 (... påse at du da velger bilagslinje som tilhører oppdraget)

*** Flytting av midler fra avregningsoppdraget kan feile med at det ikke er dekning. Dette kan gjelde for klientmidler i saken det skal flyttes til, eller avregnignsoppdraget.

 • Saken: dette skjer stort sett når det man skal flytte en utbetaling og det er bankoppdrag i saken som allerede påvirker tilgjengelige midler
  Det er ikke tillatt å sette sak i underdekning. Bankoppdragene som tilsvarer det som skal flyttes må manuelt avvises i skillekort Bank. Det er ikke mulig å få det fire linjers bilaget koblet mot bankoppdraget lengre.

 • Avregningsoppdraget: Hvis det er et sett av ulokaliserte beløp som er koblet (både inn og utbetalinger) så må alltid utbetalinene flyttes først. Det tillates ikke å sette avregningsoppdraget i ytterligere underdekning hvis dette er tilfelle.


Svarte dette på spørsmålet?