Standard provisjon på firma

Her beskrives hvordan du legger inn standard provisjon på et firma

Oppdatert over en uke siden

Hvis man har standard provisjon for et firma, vil provisjonssatsene fylles ut automatisk på et oppdrag. Man kan også legge til ulike provisjonssatser basert på ulike oppdrag- eller eiendomstyper.

  1. Velg "annet" og "oppsett".

  2. Trykk på firmaet på venstre side. Gå på fjærpenn og velg "Ny provisjonsats".

  3. Du kan her velge hvilke oppdragstype provisjonen skal gjelde for, eierform bygning m.m, og de ønskede provisjonsbeløpene legges inn. Det kan opprettes flere standard provisjonssatser per firma.

Svarte dette på spørsmålet?