Hvordan kontrollere tallene i resultatbørsen?

Denne artikkelen beskriver hvordan du kan kontrollere tallene i resultatbørsen

Oppdatert over en uke siden

For å kontrollere tallene i resultatbørsen følges eksempelet under:

  1. Kontroller om det er noen vederlag kontoer som kjeden har sagt ikke skal inngå i resultatbørsen. Du vil se dette fra rapporten “Meglerprovisjon”:

    I dette eksempelet skal ikke 3016, 3017 eller 3080 være med når man skal kontrollere summen fra bilagsrapporten.

  2. Ta ut en billagsrapport og velg firma og periode du ønsker å generere rapporten for.

  3. Velg kun vederlag for å få en oversikt over alle vederlagskontoer det er bokført noe på i den gitte perioden. Ta gjerne et skjermbilde av kontoene. Om tallene skal sjekkes opp mot en gitt megler, velger man riktig ansatt i nedtreksmenyen "megler".

  4. Velg alle kontoer på “kontotype” igjen og fra konto klikker man på “merk alle” slik at man selv må velge kontoer.

    Så velger man alle kontoer i det skjermbilde man tok i steg 3. Men hvis noen av disse kontoen er de samme som er valgt at skal utelates (steg 1), så skal de heller ikke velges nå. Avslutningsvis legger man også til 4020.

    Da blir resultatet slik og dette kan kontrolleres mot tall for kontoret i resultatbørsen:

Svarte dette på spørsmålet?