Fotograftilkobling i Webmegler

Hvordan få satt opp integrasjon fra fotograf til Webmegler for direkte leveranse av bilder inn på oppdrag.

Oppdatert over en uke siden

For at fotograf skal kunne levere bilder direkte inn på oppdrag i webmegler må stegene under følges.

Tilgang til webgrensesnitt

For å få tilgang til dette webgrensesnittet må fotograf kontakte Webmegler support på support.realestate@visma.com , og vi trenger følgende;

 • Navn på fotograf/leverandør (eks. Fotografens navn eller firmanavn.)

 • Navn og bekreftelse på kunde som det skal leveres bilder til.

 • URL til fotografens nettsted hvor bilder til vår felles kunde finnes. Bildene må legges i undermapper som har samme navn som kundens oppdragsnummer i Webmegler, og kan ikke inneholde bindestreker.

Webmegler support vil deretter sende tilbake en gyldig URL hvor leveranser kan startes fra. Etter gjennomført leveranse vil Webmegler vise et statusdokument med oversikt over alle bilder som ligger til import på det gjeldende oppdraget.

Følgende krav gjelder for fotografer som skal levere bilder direkte til Webmegler:

 • Originalbildene må være tilgjengelig på fotografens nettside i hele oppdragets levetid. Dette for å sikre at tredjeparts leverandører har tilgang til bilder i riktig kvalitet for produksjon av trykksaker o.l.

 • Webmegler lagrer ikke originalbilder, men kun hvert originalbildes URL, og denne URL tilgjengeliggjøres også for tredjeparts leverandører som nevnt i punktet over.

 • Originalbildene må kunne lastes ned av både Webmegler og andre tredjeparts integrasjonspartnere. Bildene må med andre ord være offentlig tilgjengelig på fotoleverandørens nettside.

 • Mapper, undermapper og filer må settes med lese og skrive rettigheter for at Webmegler skal få tilgang.

 • Webmegler lagrer fire nedskalerte/komprimerte utgaver av originalbildet (også kalt B, B1, C og D-bilde).

 • Bildene må være tilgjengelig over HTTP eller HTTPS (FTP og andre protokoller er ikke støttet ved import)

 • Hvis port er den del av URL så må denne være en av standardportene (port 80 eller 443).

Kortfattet oppsummering med eksempel:

 • Med denne løsningen vil Webmegler laste ned en utlisting av filene som ligger på en webserver (via HTTP) . Adressen til denne webserveren må fotoleverandøren oppgi til oss før den nye løsningen kan tas i bruk.

 • Denne linken vil vi gi ut videre til alle som benytter våre XML tjenester for uthenting av data og bilder, slik at leverandører som WebTop og Fortress alltid kan laste ned de høyoppløselige originalbildene direkte fra Superfoto.

 • Webmegler vil selv også laste ned en kopi av det høyoppløselige bildet for å generere 3 nedskalerte og komprimerte thumbnails, og deretter slette det høyoppløselige bildet.

Svarte dette på spørsmålet?