Hvordan dele provisjon med en ansatt i et annet foretak?

Denne artikkelen beskriver hvordan du deler provisjon med en ansatt i et annet foretak.

Oppdatert over en uke siden

Hvis den ansatte du skal dele provisjon med jobber i et annet foretak, må du følge fremgangsmåten under for å registrere det korrekt.

 • Bruker som skal ha den delte provisjonen må opprette et oppdrag under egen/korrekt foretak og avdeling (hvis oppdrag ikke opprettes av den aktuelle megleren er det viktig at korrekt megler settes som saksbehandlerA i oppdraget).

 • Man kan velge at oppdraget er et oppgjørsoppdrag for å unge så mange pkt. i sjekklisten.

 • Oppdraget opprettes på den opprinnelig adressen og må først oppdragsføres. Dette kan gjøres ved å velge status "22.faturerbart ikke onjournal". Da får oppdraget t nummer i 9000 nummer-serien og holdes utenfor oppdragsjournal.

 • Fra fjærpenn på oppdraget føres opprinnelig kjøper inn under "kjøper" og det opprinnelig kjøpesummen under "salgssum". Så må det gjennomføres en forenklet omsetningsføring under skille kort oppgjør. Alt av tilrettelegging og provisjon må være lik NULL her.

 • Etter oppdraget er omsetningsført så legges det inn en kommentar på omsetningsnummeret.

  '

 • Så må det føres inn vederlag og avsatt delt provisjon som selskapet skal ha til gode under regnskap i sak (her må kanskje megler har bistand av oppgjørsavdelingen sin for å kunne føre dette.
  Det føres likt eksemplet under da med den sum som er avtalt at skal deles. • Under oppdragets redigering må det legges inn det oppdraget som det det skal deles fra. Under nettoproveny vil det da vises at hvilken avdeling som skylder og at saken har provisjon til gode.


Nå er alt satt opp korrekt under det selskapet som skal ha den delte provisjonen.
Megleren må nå bytte avdeling til det det foretaket som har det opprinnelig oppdraget.

 • Her må skyggeoppdraget føres inn på oppdraget slik at denne saken vet hvilket annet AS det deles med.

SÅ MÅ OPPGJØR FIKSE RESTEN:

 • Oppgjør for denne saken må fjerne det som i saken her er ført inn av delt provisjon da dette er deling internt på oppdragsavdelingen (som blir feil hvis det er deling mellom foretak).

 • Når den delte provisjonen er korigert bort så må det legges inn nye delt provisjon som vist under (debit 3012/3011 kredit 2999).

Nå kan den saken som skylder provisjon bruke bankoppdraget "Overført skyldig delt provisjon".
Siden begge oppdrag er knyttet sammen med oppdragsnummer satt på fjærpenn så velges utbetaling til rett foretak.
NB: Pr default så betales det ut til driftskontoen (1) til det andre selskapet men det kan velges å overføres til klientkonto (2) til det andre foretaket.

 1. Betales det ut til drift så må oppgjør hos mottakende selskap manuelt føre debit [driftskonto] / kredit 2999 i skyggeoppdraget etter at betalingen er mottatt.

 2. Betales det til klientkonto kan mottakende selskap koble over føring fra bankavstemming via "overført skyldig delt provisjon". Dette vil gi samme resultat som alt.1 og nuller skyldig provisjon i sak.
  Oppgjør må så følge opp med utbetaling til drift via "overført provisjon / utlegg til megler".

Svarte dette på spørsmålet?