Hvordan føre delt provisjon mellom to ansatte i samme foretak i et oppdrag?

Denne artikkelen beskriver hvordan du deler provisjon mellom to ansatte i samme foretak på et oppdrag.

Oppdatert over en uke siden

Når du skal dele provisjon med en kollega i samme foretak kan det registreres på flere ulike måter:

Registrer delt provisjon ved budaksept

Ved registrering av budaksept vil du få spørsmål om provisjonen skal deles.

Du må så velge riktig person fra en liste med de ansatte på kontoret, og skrive inn beløpene eller prosenten den ansatte skal ha i provisjon.

Registrere delt provisjon etter budaksept men før oppgjørsoppstillingen er signert.

Hvis du ikke registrerte delt provisjon ved budaksept, kan den registreres i oppgjørsoppstillingen før denne er signert.

 1. Gå til oppgjørsfanen, og trykk på snarveien "ny delt provisjon".

 2. Fyll inn prosenten eller beløpene din kollega skal ha, og legg den ansatte til under "delt med ansatte"

 3. Trykk "Lagre", og den delte provisjonen vil legge seg nederst i oppgjørsoppstillingen.

Registrere delt provisjon etter at oppgjørsoppstillingen er signert.

Hvis delt provisjon skal legges til etter at oppgjørsoppstlillingen er signert, så må oppgjørsavdelingen korrigere bokføringen på oppdrag som vist under.

 1. Gå inn på skillekort regnskap.

 2. Her skal provisjon være bokført.

  1. Står provisjon med navnet til saksbehandler i parentes så har man byttet om på saksbehandler A etter at provisjonen er bokført. Hvis ja → gå til steg 5.

  2. Hvis det ikke er parentes med navn har man ikke byttet saksbehandler A.

 3. Trykk F2 for bilagsføring.

  1. Før manuelt inn sum som skal deles, kommentar og dato (det kan være at den opprinnelig provisjon er bokført i låst periode. Bokføringsdato settes da så nært låsedato som mulig og dato må fikses i etterkant. Kontakt da regnskapsfører for å åpne perioden)

  2. Sett både kredit og debit til provisjonskontoen (normalt er dette 3010)

  3. Bokfør bilag med ctrl+b

  4. Klikk deg inn på det opprettede bilaget under regnskap i sak.

  5. Under linje 2 av bilaget så søker man opp den ansatt det skal deles med (påse at det velges ansatte på rett avdeling, flere brukere kan ha duplikatbrukere).

 4. Provisjonen i sak er nå delt.

 5. Trykk F2 for bilagføring.

  1. Før manuelt inn sum som skal deles, kommentar og dato (det kan være at den opprinnelig provisjon er bokført i låst periode. Bokføringsdato settes da så nært låsedato som mulig og dato må fikses i etterkant. Kontakt da regnskapsfører for å åpne perioden)

  2. Sett både kredit og debit til provisjonskontoen (normalt er dette 3010)

  3. Bokfør bilag med ctrl+b

  4. Klikk deg inn på det opprettede bilaget under regnskap i sak (kredit).

   1. Under linje 1 av bilaget så søkes det opp personen som står i parentes på provisjonen som allerede er bokført (påse at det velges ansatte på rett avdeling, flere brukere kan ha duplikatbrukere)

   2. Under linje 2 av bilaget så søker man opp den ansatt det skal deles med (påse at det velges ansatte på rett avdeling, flere brukere kan ha duplikatbrukere).

 6. Provisjonen i sak er nå delt.

Svarte dette på spørsmålet?