Hvordan registrere en festet tomt korrekt

Hvordan registrere en festet tomt korrekt

Oppdatert over en uke siden

Hvordan e-tinglyse på festet tomt?

For å e-tinglyse en festet tomt må megler registrere en ny annen kontaktperson (under skillekortet "Andre") og sette type kontakt til å være en av "Grunneier", "Fester", "Framfester1", "Framfester2" eller "Framfester3"

Steg-for-steg guide

  1. Ta stilling til sjekklistepunktet "Hvordan samtykker bortfester (grunneier) til eiendomsoverdragelsen?"

  2. Dersom det er krav om samtykke fra bortfester skal fester og grunneier registreres i skillekortet "Andre".

  3. Dersom det ikke foreligger krav om samtykke er det nok å registrere fester i denne fanen.

Svarte dette på spørsmålet?