Korrigere eller føre inn delt provisjon (mellom brukere i samme foretak).
Oppdatert over en uke siden

Forutsetninger:

  • Det er enten glemt å dele provisjonen eller provisjonen er delt feil.

  • Det skal kun deles med bruker(e) innenfor samme foretak.

  • Provisjon er bokført.

  • Bruker av supportskjema er oppgjørsmedarbeider med regnskapsrettigheter.

  • Det kan konn korrigeres / bokføres i åpen regnskapsperiode.
    Kan medføre at rapporter som rapporter meglerprovisjon ender opp med en periodedifferanse. Hvis koriigering av vederlag føres i regnskapsperiode enn det som den opprinnelige prosvisjon ble bokført i.

I eksempelet under er det glemt å dele provisjon, men fremgangsmåten er den samme om provisjonen er delt feil.


Før funksjonen brukes:

Summene angitt i supportskjemaet er vederlag eksklusivt mva. Det er totalen av ført vederlag og ikke nødvendigvis kun provisjon og tilrettelegging.
Det er ikke tillat å dele slik at totalsum blir mindre eller mer enn det som er ført i sak.
Med andre ord, funksjonen kan fordele vederlagsinntekten, men ikke endre totalen av denne.

Hvis det er glemt å dele provisjon før bokføring i sak, så trenger oppgjør bare å vite sum som skal deles (eks,. mva.)
Denne summen føres inn i skjema på den det skal deles med og tilsvarende beløp trekkes fra den som pt. har vederlaget i listen.

  1. Regnskapsbilde:

    Regnskapet viser bokført provisjon.

2. Gå inn i supportskjema via V5 (nettversjon av Webmegler):
Supportskjema finner dere nederst på første side i nettversjon.

3. Velg emne:

4. Velg kategori:

5. Oversikt over faktisk ført provisjon:

Oversikt over hvordan provisjonen er delt mellom brukerne fremkommer nå i en liste.

Sum her er angitt eks. mva.

6. Provisjon fordeles:

Sum av det som deles kan ikke overstige det som er angitt under "Totalt til fordeling EKSMVA"

NB: Korriging av feilaktig ført delt provisjon:

Oppgjør trenger egentlig kun å vite hvem det skal deles med og hva denne summen er eksklusivt mva.

Legg inn denne summen under den det skal deles med og resten (totalt til fordeling - sum angitt som delt) på den andre personen.

Gå så vider til steg 7. på denne siden.

7. Trykk på registrer:

8. Avslutt supportskjema

9.Under skillekortet regnskap i sak kan vi nå se at provisjonene er delt.

Svarte dette på spørsmålet?