Sletting av personopplysninger
Oppdatert over en uke siden

Krever rettigheter: Sletting\Personopplysninger i konsernet, Sletting\Personopplysninger i firmaet (firmanivå) eller Sletting\Personopplysninger i avdelingen (avdelingsnivå, kun tilgjengelig dersom avdelingsvis rapportering benyttes).

Verktøy for sletting av personopplysninger er tilgjengelig på firmanivå. Kunder som benytter avdelingsvis rapportering har tilgang til verktøyet via avdelingsoppsett og linken "Sletting av personopplysninger".

Mulige utvalg for sletting av personopplysninger

Utvalg

Beskrivelse av sletterutine

Metodebeskrivelse

Oppdrag arkivert for mer enn 1 år siden

Personopplysninger som behandles som ledd i markedsføringsformål

- Interessentregistreringer som ikke er budgiver erstattes med systemkontakt "Slettet Registrering".
- Alle slettede oppdragsbilder slettes permanent.
- "Send salgsoppgave" settes til "Nei"
- Interessenthistorikk påvirkes ved at dagbok og epost/sms frikobles fra interessentregistreringen og erstattes med systemkontakt "Slettet Registrering".
- Interessenthistorikkens interessegrad, visningsdeltakelse, kommentarer og dokumenter består.

Oppdrag arkivert for mer enn 11 år siden

Alle personopplysninger som er behandlet i forbindelse med oppdraget

Gjelder ikke oppdrag som har pågående skadesak (angitt i sjekkliste)

- Selgere, kjøpere (eiere), budgivere, interessenter og tilknyttede kontakter erstattes med systemkontakt "Slettet Registrering".
- Kontonummer fjernes fra oppdraget/eiere.
- Kontonummer og mottaker fjernes fra bankoppdrag.
- Dokumenter med følgende dokumentkategorier slettes: Elektronisk budmelding, Legitimasjon (kjøper), Legitimasjon (selger), Oppgjørsskjema (selger), Oppgjørsskjema (kjøper), Oppgjørsoppstilling selger, Oppgjørsoppstilling kjøper
- All historikk tilhørende interessenter, budgivere og andre kontakter påvirkes ved at dagbok og epost/sms frikobles fra registreringene og erstattes med systemkontakt "Slettet Registrering".

Oppdrag- og omsetningsjournal (html-kopi) eldre enn 11 år

Html-kopi av oppdrag- og omsetningsjournal

Valgt oppdrag- og omsetningsjournal html-kopi-fil slettes.

Mistenkelig Transaksjon-melding registrert for mer enn 6 år siden

Mistenkelig Transaksjon-meldinger, kvitteringer og rapporter

Valgte dokumenter (tilknyttet internkontrollsjekklistepunkt for hvitvaskindikatorer) slettes

Kontakter uten relasjoner

Kontakter som ikke har blitt endret på mer enn 1 år, og er uten relasjoner til aktive oppdrag

Kontakter uten oppdragsrelasjoner og som ikke er endret på mer enn 1 år blir slettet automatisk hver natt.

CRM

Leads og interessenter som er avsluttet og ikke endret på 2 år.
Leads og interessenter som er ubehandlet/tilgjengelig og ikke endret på 2 år.

- Navn erstattes med "[Slettet registrering]".
- E-post slettes.
- Adresse slettes.
- Mobilnummer settes til "00000000".
- Leads som er ubehandlet/tilgjengelig får status "Avsluttet arkivert".

Rutinen kjører automatisk 1 gang pr. måned.

Velg oppdrag for sletting

Webmegler lister ut alle oppdrag som kvalifiserer til sletting i de forskjellige utvalgene. Ved å velge oppdrag i listen (eller velge alle matchende) og trykke "Lagre" blir oppdragene lagt i slette-kø som behandles nattlig.

Oppdrag som har blitt slettet / anonymisert

Webmegler forsøker å beholde strukturen til oppdraget ved å erstatte kontaktregistreringer med en ny systemregistrering "Slettet Registrering".

Dette bidrar blant annet til å bevare nøkkelinformasjon til historisk rapportering (for eksempel hvor mange interessenter, budgivere og visningsdeltakere et oppdrag har hatt).

Arkivert for 1 år siden

Arkivert for 11 år siden

Svarte dette på spørsmålet?