Nye arealbenevnelser- Tilleggsinfo - Webmegler

Nye arealbenevnelser- Tilleggsinfo - Webmegler

Oppdatert over en uke siden

Bakgrunn

I forbindelse med endringer for nye arealbenevnelser fra 01.01.2024 kommer det her viktig tilleggsinformasjon.

Vi har laget nye felter under fjærpenn for å legge inn de nye arealene.

Dette var klart tidlig desember. Det som gjensto var nye flettekoder til salgsoppgaveteksten og et nytt felt under salgsoppgave tekster med de nye areal benevnelsene som erstatter det som er der idag. Vi beklager at det ikke har kommet på plass før nå.

Løsning

Visma har som leverandør fagsystem alltid levert oppsett fra vårt master prinsipp. Det betyr standardiserte løsninger som dere som foretak står fritt til å benytte.

Vi ser at de aller fleste har et overstyrt oppsett, det vil si et oppsett av salgsoppgavetekster som er laget for dere spesifikt. Vårt nye felt vil derfor ikke legge seg inn for de som har overstyrt oppsett.

I følge veilederen for nye arealbenevnelser vil alle førstegangs markedsførte oppdrag fra 01.01.2024 måtte ha de nye arealbenevnelsene. Det vil si at de gamle arealbenevnelsene (P-rom, S-rom osv) vil ligge på de eiendommene som er markedsført før 01.01.2024. Alt som markedsføres etter vil ha de nye.

I Webmegler er det laget nye felter under fjærpennen for de nye arealbenevnelsene. Disse finner du under arealer der du tidligere har lagt inn arealer.

Vi har også laget flettekoder for disse, samt en mal som kan/vil implementeres avhengig av hvilket oppsett du som kunde står på.

Rent teknisk betyr det at det må gjøres endringer i salgsoppgave oppsettet og legges inn for å komme inn til hjemmeside og salgsoppgave.

Regelsett:

Da det i en periode vil være publiserte boliger under forskjellige regler vil man i en periode ha et dobbelt sett med salgsoppgavetekst for arealer. Dette for at de gamle skal ha et oppsett og nye skal få et oppsett.

NB: Dette betyr at megler på eiendommer som skal publiseres må være påpasselig med å fjerne innhold under overskrifter som ikke skal være med. Det nye oppsettet vil etableres på nye oppdrag som etableres samt på eksisterende dersom man åpner feltet “redigering av salgsoppgavetekster” og lagrer. For eiendommer der man ikke åpner.

Visma Real Estate har sammen med våre kunder kommet med et forslag som vi etablerer i vårt masteroppsett.

"Arealer og fordeling per etasje

Totalt BRA '#total_bruksareal¤m² består av:

- BRA-i (internt bruksareal): #interntbruksareal.oppdrag¤ m²

- BRA-b (innglasset balkong): #innglassetbalkongareal¤ m²

- BRA-e (eksternt bruksareal): #eksterntbruksareal.oppdrag¤ m²

- TBA (terrasse-/balkongareal) #aapentareal¤ m2

Det totale bruksarealet fordeler seg som følger:

Første etasje:

- BRA: xx m²

- BRA-i: xx m² (stue, to soverom, trimrom, vaskerom, bod)

- BRA-b: xx m² (innglasset balkong / vinterhage)

Andre etasje:

- BRA: XX m²

- BRA-i: xx m² (entré, gang, bad, toalettrom, soverom, spisestue, kjøkken)

Garasje

BRA xx m²: Garasjeplass

[Tekst om eventuelle gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH)]

[Tekst om eventuelle spesielle rettigheter til fellesareal som ikke inngår i boligens BRA, eks.

takterrasse, bod, treningsrom mm.]

Vedlagte plantegninger er ikke målbare, og oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Arealene er plassmålt og beregnet med utgangspunkt i NS 3940:2023."

De nye flettekodene er:

Totalt BRA:#total_bruksareal¤m²

BRAi: #interntbruksareal.oppdrag¤

BRAb #innglassetbalkongareal¤

BRAe: #eksterntbruksareal.oppdrag¤

TBA: #aapentareal¤

Finn:

Finn.no vil i en periode ha annonser med arealer målt etter gammel og ny standard. Dersom det legges inn i Webmegler mål etter den nye standarden bruker og viser Finn.no kun de nye begrepene. Hvis ikke viser vi Prom som før. BRA er ikke endret. Gamle og nye verdier er med i import og eksport.

Finn.no legger opp en forklaring av nye begreper for brukerne.

NB: P-rom må fortsatt legges inn på alle eiendommer for å opprettholde boligpris-statistikken.

Hva må du som foretak gjøre:

1.Dersom du ikke har et overstyrt feltoppsett trenger du ikke å foreta deg noe. Du vil få vårt nye oppsett tilgjengeliggjort mandag 18.12.2023

2.Dersom du har et Overstyrt feltoppsett må dette lages spesifikt i deres miljø.

For å få inn nytt felt for salgsoppgavetekster må dette legges inn i globalt oppsett. Globalt oppsett- sjekkliste- overstyrt feltoppsett- nytt sjekklistevalg

Om du ønsker bistand med å sette opp, har en annen layout etc kan Visma Real Estate bistå med å få dette etablert send bestilling til support.realestate@visma.com og merk bestillingen med “oppsett av nye salgsoppgavetekster areal".

Svarte dette på spørsmålet?