Nye Arealbenevnelser-Endringer i Webmegler

Nye Arealbenevnelser-Endringer i Webmegler

Oppdatert over en uke siden

Nye Arealbenevnelser-Endringer i Webmegler

I følge veilederen for nye arealbenevnelser vil alle oppdrag som er inngått før 01.01.2024 kunne benytte de gamle areal benevnelsene. Oppdrag inngått fra 01.01.2024 må ha de nye arealbenevnelsene. (Egne regler for nybolig).

I Webmegler er det laget nye felter under fjærpennen for de nye arealbenevnelsene. Disse finner du under arealer der du tidligere har lagt inn arealer.

Regelsett:

Da det i en periode vil være publiserte boliger under forskjellige regler vil man i en periode ha et dobbelt sett med salgsoppgavetekst for arealer. Dette for at de gamle skal ha et oppsett og nye skal få et oppsett.

NB: Dette betyr at megler på eiendommer som skal publiseres må være påpasselig med å fjerne innhold under overskrifter som ikke skal være med. Det nye oppsettet vil etableres på nye oppdrag som etableres samt på eksisterende dersom man åpner feltet “redigering av salgsoppgavetekster” og lagrer. For eiendommer der man ikke åpner "redigering av salgsoppgavetekst" vil innholdet være uforandret.

Ny salgsoppgavetekst (overskrift med tilhørende tekst) er gjort tilgjengelig.

Finn.no vil i en periode ha annonser med arealer målt etter gammel og ny standard. Dersom det legges inn i Webmegler mål etter den nye standarden bruker og viser Finn.no kun de nye begrepene. Hvis ikke viser finn.no P-rom som før. BRA er ikke endret. Gamle og nye verdier er med i import og eksport.

Finn.no legger opp en forklaring av nye begreper for brukerne.

NB: P-rom må fortsatt legges inn på alle eiendommer for å opprettholde boligprisstatistikken og krav fra Finn.no for å få publisert.

Svarte dette på spørsmålet?