Utvidet AML rapportering 2025- Endringer i Webmegler
Oppdatert over en uke siden

Bakgrunn

Finanstilsynet har varslet at det med frist i mars 2025 skal sendes inn en årlig utvidet rapport om AML . denne erstatter/kommer i tillegg til ordinær rapportering halvårlig. Visma Real Estate vil gjøre tilpasninger i våre fagsystem som skal forenkle jobben for rapporteringsansvarlig.

Vi har sammen med et utvalg av våre kunder, gjennom Eiendom Norge, gjennomgått de nye kravene og videre i dette dokumentet vil vi vise hvilke endringer vi kommer med og vise vår anbefaling for dere som foretak til å forenkle denne jobben og rapportere riktige tall.

Rapporten er ikke klar til 01.01.2024, men datafangsten for grunnlaget begynner denne datoen.

Løsningen i Webmegler

I rapporten som skal sendes inn er det en del informasjon som er lite hensiktsmessig å registreres i Webmegler eller er spørsmål som er vanskelig å løse da det er individuelle forhold i det enkelte foretak som avgjør hva som skal rapporteres. Disse feltene er i oversikten merket med “løses utenfor”. Vi antar også at Finanstilsynet vil tilgjengeliggjøre en blankett i Altinn som skal benyttes ved innsendelsen. Rapporten som vil tilbys blir derfor en “rapport for rapporten” og forenkler innhenting av grunnlaget for den som sendes inn.

Visma Real Estate kommer til å bruke eksisterende funksjonalitet i Webmegler til å beregne tall for rapportering. Løsningen er laget slik at eksisterende funksjonalitet benyttes samtidig som det etableres nye sjekkliste punkter det gjøres tellinger på avhengig av hva som svares. .

Vi vil etablere nye sjekkliste punkter i vår master som etableres i alle databaser. Dere står fritt til å benytte disse punktene, men for å kunne benytte/få resultater i rapporten må disse punktene benyttes.

Tekniske endringer

Det vil etableres en hel rekke nye sjekklistepunkter i databasen som igjen vil generere tellinger til rapporten. Disse punktene vil plasseres i henholdsvis sjekkliste megling og sjekkliste oppgjør.

Visma Real Estate etablerer sjekklistepunktene med ordlyden som ligger opp mot spørsmålsformuleringen og merker de med AML.

Rapporten

Visma Real Estate kommer til å lage en skjermrapport som blir tilgjengeliggjort for den som står registrert som hvitvaskingsansvarlig i foretaket (mange tilfeller fagansvarlig). Rapporten vil legges under Globalt oppsett og man vil her kunne hente ut tallene som det er gjort en telling på. Rapporten vil også vise utvalget det er rapportert på. Rapporten vil tilgjengeliggjøres i Webmegler første halvår 2024. Vi vil sende ut en oppskrift på hvordan man aksesserer rapporten når den er klar.

Oversikt over endringer i Webmegler ifbm utvidet AML Rapportering fra 2025

Hva bør dere som foretak tenke på:

  • Gjennomgang av nye sjekklistepunkter. Har dere sjekklistepunkter idag med tilsvarende ordlyd må de nye benyttes for å komme med i rapporten.

  • Rapporten kobles mot ID og svar på Ja/Nei. Så lenge dette består kan ordlyden på sjekklistepunktet endres.

  • På Spørsmål 3.25. Dersom Tallgrunnlaget i rapporten skal bli riktig plikter meglerforetaket fra 01.01.2024 å kun benytte oppdragstype Prisvurdering eller registere oppdraget som status prisvurdering. Dersom megler velger å benytte feks salg eiendom og status befaring, vil Verdivurderingen ikke tas med i rapporten.

Last ned hele oversikten her:

Svarte dette på spørsmålet?