Fakturering prosjekt (Webmegler)
Oppdatert over en uke siden

Fakturering.

I Webmegler kan man styre hvordan et prosjekt skal faktureres. Det er i sjekklisten nødvendig å ta stilling til om underoppdragene skal faktureres enkeltvis eller om det skal samlefaktureres via hovedoppdraget.

Fakturere underoppdragene separat.

Det krysses ut i sjekklisten at underoppdragene skal separatfaktureres. Da opprettes faktura fra hvert underoppdrag og vil flette det som er bokført mot 1520.

Samlefakturering

Det kan krysses ut i sjekklisten på hovedoppdraget at underoppdragene skal samlefaktureres fra prosjekthovedoppdraget.
Dette betyr at utleggene bokføres som normalt på underoppdragene (mot 1520) og vederlaget vil står ført mot underenheten.
Fakturaen opprettes fra hovedoppdraget.
Det er også mulig å flytte hva selger skylder til hovedoppdraget. Vederlagsføringen forblir på underenheten og det er kun saldo på 1520 utlegg selger som flyttes til hovedoppdraget.
Hvis det er ført utlegg i underenhetene vil F2 (bilagsføring på hovedoppdraget) vise et bilag per underenhet "provisjon+utlegg fra xxxxxxx". Denne flytter hva selger skylder til hovedoppdraget.
NB: en faktura kan kun inneholde bokføringer i samme regnskapsperiode (måned). For å unngå at det opprettes mange faktura selv ved samlefakturering må det påses at utleggene i underenhetene som skal faktureres blir bokført samtidig.
Hvis det bokføres i ulke regnskapsmåneder vil det opprettes en faktura pr. bilagsperiode som det er blitt bokført på i underenhetene.

Faktura kommer med klientkontonummeret og en unik KIDkode og innbetalingen vil bli koblet til hovedoppdraget.

Svarte dette på spørsmålet?