Det er ikke blitt opprettet factoringfaktura i Webmegler.
Oppdatert over en uke siden

Meglerfirma har inngått avtale om factoring, men det faktura opprettes ikke i oppdraget. Kan være flere grunner til dette;

  1. Er sjekkliste punktet huket av i meglers sjekkliste at selger skal benytte factoring?

Dersom det punktet er satt til "nei" så vil det ikke opprettes factoring i oppdraget etter at oppgjørsoppstilling er signert og bokført. Det vil ikke opprettes automatisk selv om man endrer sjekklistepunktet i etterkant. Men man kan dog opprette factoring faktura manuelt.

  • Huk av sjekklistepunkt

  • Gå til meny valget øverst i Webmegler som heter Regnskap → Fakturering → Fakturautskrift (se bilde)

  • Valg om faktura skal omgjøres til factoring vil fremkomme. Sett til "ja" og deretter lagre. I regnskapsskillekortet vil nå en faktura som avventer eksportfilproduksjon være til syne. I tillegg opprettes det under skillekortet kreditorer en transport (lån) til selger, som oppgjørsansvarlig innfrir når oppgjøret skal utbetales.

2. Oppsett rundt factoring er ikke satt opp riktig. Finner man ikke sjekklistepunktet i sjekklisten er det ikke satt opp riktig i Webmegler og support må kontaktes.

Dersom oppgjørsavdelingen har endret sin kø status til 06,klar til oppgjør er det i utgangspunktet for sent å opprette en factoring faktura. MEN dersom oppgjør setter statusen tilbake til 05. mottatt protokoll vil det være mulig og gjennomføre det ovennevnte.


Svarte dette på spørsmålet?