Hvordan får kjøpers bank oversendt elektronisk pantedokument i Webmegler?
Oppdatert over en uke siden

Kjøpers bank må benytte Kartverket's Altinn-tjeneste AFPANT for å overføre elektronisk signert pantedokument (og evt følgebrev) til riktig megler/oppgjørsforetak (kjøpers bank må oppgi organisasjonsnummeret som skal motta en forsendelse). De forskjellige banker vil benytte AFPANT enten direkte eller via sine systemleverandører.

Våre kunder som skal motta forsendelser via AFPANT må delegere tilgang til Visma Real Estate AS' organisasjonsnummer. Dette for å muliggjøre at Webmegler kan hente forsendelser på vegne av ditt organisasjonsnummer.

For daglig leder: For bistand til oppsett i Altinn.no 'Utfyller/Innsender' eller enkeltrettighet til Visma Real Estate orgnr 915 343 716 ta kontakt med kundeservice i Altinn https://info.altinn.no/ eller tlf: 75 00 60 00.

Svarte dette på spørsmålet?