Hvordan se utførte endringer i oppdraget i Webmegler?
Oppdatert over en uke siden

Hvert oppdrag i Webmegler er utstyrt med en snarvei til endringsloggen på oppdraget. Den er kronologisk, og finnes ved å klikke på følgende snarvei:


Finanstilsynet etterspør disse loggene på sine tilsyn. Endringslogg for samtlige oppdrag kan fagansvarlig hente ut fra regnskapsportalen.

Svarte dette på spørsmålet?