Hvordan registerer man visning?
Oppdatert over en uke siden

En visning registreres som en dagbokaktivitet

Steg-for-steg guide

  1. Gå til skillekortet "dagbok"

  2. Trykk på snarveien "Ny dagboksaktivitet"

  3. Velg "Visning" og sett inn til og fra klokkeslett

NB! Det er mulighet for å legge inn egen visningstekst, dette gjøres på fjærpenn på oppdraget, under fanen markedsføring.

Svarte dette på spørsmålet?