Klientkonto er avstemt
Oppdatert over en uke siden

Avstemme bokførte poster i Webmegler mot rapportert saldo fra bank

Vi skal sjekke at summen av bokførte poster i Webmegler stemmer med den rapporterte saldoen fra bank.

Vi sjekker Klientkontooversikten som vi finner på Rød linje -> Økonomi:

Avstemmingsrapporten er måned for måned og viser alle bevegelser på klientkonto og hvilke oppdrag de er tilknyttet i kolonnen "Bilag / oppdrag".

Ved månedsslutt skal alle linjer være koblet mot tilhørende oppdragsnumre.

Vi sjekker her at "Utgående saldo" og "Bokført hovedboksaldo" har like tall - og da har vi avstemt banksaldo vs. bokføring i Webmegler.

Svarte dette på spørsmålet?