Kalendersynkronisering: Outlook
Oppdatert over en uke siden

Outlook

Åpne kalendervisning:

Legg til kalenderen ved å velge "Åpne kalender", og "Fra Internett..." i ribbon-menyen:

I tekstfeltet som kommer opp, limer du inn adressen du har hentet fra brukerportalen (http://webmegler.no/bruker), og velger "Ok":

Hvis du får et spørsmål om du vil abonnere på kalenderen, velger du "Ja". Du kan velge "Avansert" hvis du vil endre navn eller beskrivelse før du legger den til.

Hvis du har fulgt trinnene ovenfor, skal nå kalenderen dukke opp i Outlook, og endringer som du gjør i Webmegler vil automatisk synkroniseres inn her.

NB: Merk at det ikke er mulig å legge til kalender-avtaler i Webmegler direkte fra Outlook og at påminnelser satt i Webmegler ikke respekteres av Outlook. Dette skyldes begrensninger i Outlook.

Svarte dette på spørsmålet?