Epost utsending fra Webmegler
Oppdatert over en uke siden

For å sende epost fra et oppdrag, velg skillekortet epost:

Under denne fanen vil man ha oversikt over sendte epost og sms.

For å sende ut epost velg snarvei "ny epost"

I noen tilfeller fremkommer det feilmelding ved utsending av epost. Se da at det er valgt "via Outlook" og ikke "via SMTP":

Her vil det også være mulig å sette inn vedlegg (dokumenter/ linker) og egne maler som hentes fra oppsettet:

Svarte dette på spørsmålet?