Registrere i Depot
Oppdatert over en uke siden

Vi skal registrere skjøte og sikring som tinglyst. Trykk på skillekortet

Trykk så på knappen

Dobbeltklikk på feltet (1) >Status. (2) Kryss av statusen 08.Returnert i tinglyst stand og deretter trykk knappen (3) Fortsett.

Dobbeltklikk deretter på feltet >Type depot. Kryss av Skjøte og trykk deretter Fortsett.

Trykk så

-knappen for å fullføre depotregistreringen.


For å registrere sikringsobligasjon bruker vi samme fremgangsmåte.

Trykk på knappen

. Dobbeltklikk feltet >Status og kryss av statusen 08.Returnert i tinglyst stand. Trykk så

for å fylle ut feltet.

Bruk musen og marker linjen for prioritet (du kan også bruke piltastene på tastaturet ditt). Fyll ut felt for (1) Prioritet, (2) Pantebeløp. Dobbeltklikk på feltet (3) >Kreditor og søk opp for eksempelets skyld Nordea og velg en av avdelingene. Velg en depotavdeling ved å dobbeltklikke på den eller bruke Enter-tasten på tastaturet:

Svarte dette på spørsmålet?