Generelt om elektronisk bank
Oppdatert over en uke siden

Webmegler er integrert mot nettbanken slik at den bruker bankens kontoutskriftsfiler og OCR filer som grunnlag for bankavstemmingen.

Kontoutskriftsfiler og OCR filer produseres i nettbanken, og skal hentes hver morgen slik at gårsdagens bankbevegelser avstemmes mot Webmegler.

OCR filer inneholder KID beløp og sørger for at de enkelte KID beløpene blir fremvist i bankavstemmingen. Kontoutskriften inneholder øvrige linjer som har skjedd i banken.


Svarte dette på spørsmålet?