Flytte klientmidler fra en sak til en annen i Webmegler.
Oppdatert over en uke siden

Klientmidler

I webmegler kan det være flere situasjoner som medfører at klientmidler ligger på feil oppdrag.

  1. Selgers tilgodehavende i en sak skal flyttes til kjøpers tilgodehavende i enn annen sak (der dette er samme person).

  2. Man har glemt å koble beløp i bankavstemmingsvinduet og ved låsedag er linje blitt koblet automatisk som ulokalisert til Avregningsoppdraget (Kobles alltid som ansvar selger)

  3. Man har koblet en linje fra bankavstemmingsvinduet til feil oppdrag

De fleste situasjoner der man må flytte klientmidler er ifbm. at disse er koblet ulokalisert mot avregningsoppdraget.
(derfor brukes dette senarioet i eksempel under)

Veiledning for å flytte automatisk koblet beløp fra Avregningsoppdraget til riktig oppdrag.

Hovedregel når man skal flytte klientmidler mellom saker er at man skal stå i det oppdraget midlene skal flyttes til.
Man benytter så funksjonen under for å flytte midlene. Klientmidlene er enten plassert på et aktivt oppdrag, avregnings -eller renteoppdraget.

NB: Funksjonen angir alltid "ansvar kjøper" som default, men dette trenger ikke å være tilfelle. Man må alltid påse at funksjonen har angitt rett ansvar før man velger å fullføre flyttingen.
Husk også at alle bilag som kobles som ulokalisert på avregningsoppdraget kobles som "ansvar selger" (selv om det er midler fra kjøper).
Kommentaren "Ulokalisert innbetaling" vil også bli brukt hvis det som kobles mot avregningsoppdraget er en utbetaling.

  • Flytting av en utbetaling gjøres på samme måte som om det hadde vært en innbetaling, men beløpet som legges inn må være negativt.

  • Midler som skal flyttes til renteoppdraget må flyttes fra det ansvaret midlene er koblet som, men kobles alltid som renteansvar på renteoppdraget.

  • Midler som flyttes mellom oppdrag må flyttes fra det ansvaret transaksjonen er blitt koblet mot til det ansvaret som er korrekt for bevegelsen.

Hvis man hele tiden har kontroll på de 3 underliggende reglene skal man ikke kunne bruke denne funksjonen feil.

  1. Altid stå i det oppdraget midlene skal til før funksjon benyttes.

  2. Påse at ansvar er rett innstilt: Ansvar fra --> (samme som det er koblet). Ansvar til --> (det som er korrekt for den faktiske transaksjonen)

  3. Flytting av innbetaling --> positivt beløp. Flytting av utbetaling --> negativt beløp.

NB: kontroller alltid at midlene er flyttet slik du forventet i etterkant.

Svarte dette på spørsmålet?