E-vitne / Elektronisk dokumentsignering
Oppdatert over en uke siden

Hva er E-vitne / Elektronisk dokumentsignering?

Dette er en ny tjeneste i Webmegler som muliggjør e-signering av dokumenter og avtaler ved hjelp av BankID. Webmegler benytter e-vitne.no og signere.no som leverandør av elektronisk signering (signere.no er også leverandør av BankID-innlogging på TryggBudgivning.no).
Alle dokumenter i dokumentlisten (PDF/Word) som finnes på Webmeglerserveren (grå eller grønn avhuking) kan sendes til e-signering av 1 eller flere personer.

BankID sørger for sikker autentisering av mottaker og produserer et fysisk bevis (SDO-fil) på signeringen som registreres ved siden av originaldokumentet i dokumentlisten. SDO-filen verifiserer at orignaldokumentet er signert med avanserte elektroniske signaturer (nivå 4 sikkerhet).

Oppdragsavtale

Oppdragsavtalen signeres av både ansvarlig megler og oppdragstaker(e) for å oppfylle emgll § 6-4 tredje ledd. Dette gjøres ved å også inkludere ansvarlig megler i feltet ">> Signeres av" (vises i gruppen "Saksbehandlere").

Hvorfor signere med BankID?

BankID har stor utbredelse i den norske befolkningen med 3,5 millioner aktive personsertifikater. Svært mange er derfor kjent med bruken av BankID gjennom budgivning på TryggBudgivning.no, pålogging i nettbank og godkjenning av betalingstransaksjoner.

Det færre vet, er at BankID også kan brukes til å signere dokumenter og avtaler. Med BankID kan du både bekrefte hvem du er og signere dokumenter. En PDF/Word-fil som er signert med BankID er like bindende som en skriftlig signatur.

Spar tid, penger og miljø

«Tid er penger» sier et ordtak. I den digitale verden reduseres tidsbruken radikalt ved forsendelse av dokumenter. Posten bruker ikke lenger dager og uker, men sekunder. Slik kan man korte ned svarfrister med mange dager. Miljøet spares også gjennom mindre bruk av papir og bortfall av transport med bil, båt eller fly.

Hva koster det å bruke tjenesten?

E-signatur pr stk: 21,-

Kostnadene medtas på ordinær faktura fra Visma Real Estate.

Tips!

Dersom du skal ha signert mer enn 1 avtale / dokument av samme person kan du først slå sammen dokumentene til 1 PDF i dokumentlisten, og deretter bestille e-signering av det sammenslåtte dokumentet.


Svarte dette på spørsmålet?