Registrere motbud fra selger
Oppdatert over en uke siden

1. I skillekortet 1. «Budgivere» ligger nå snarvei til 2. «Motbud fra selger». Denne knappen kan benyttes så lenge eiendommen ikke er solgt:

2. Når vi trykker på 2. «Motbud fra selger» må vi registrere beløp og budfrist i redigeringsvinduet samt den faktiske dato/klokkeslett for mottak av bud:

3. Vi må også velge å journalføre hvem motbudet gis til ved å dobbeltklikke 1. «Motbud gis til». Listen viser registrerte Budgivere og Interessenter på saken 2.:

4. Trykk deretter Fortsett (Enter) og Lagre (CTRL + Enter). Motbudet er registrert med korrekt kommentar til budjournalen:

Svarte dette på spørsmålet?