Aksept av bud i Webmegler
Oppdatert over en uke siden

Aksepter budet i skillekortet

velg så nedtrekksmenyen til venstre for registreringen og trykk Aksepter budet.

Følgende vindu åpnes:

(1) Trykk

for å velge Overtagelsesdato og sjekk at Provisjonsdetaljene stemmer.

(2) Trykk så

og bekreft deretter ved å trykke Ja i kontrollboksene.


Vi har nå fått tildelt omsetningsnummer og Eiendommen har automatisk fått endret Oppdragsstatus til 05.Solgt.

NB: Husk å send ut bekreftelse på aksepten (manuelt) til selger og kjøper etter at budaksepten er registrert


Svarte dette på spørsmålet?