Korrigere delt provisjon (mellom forskjellige foretak)
Oppdatert over en uke siden

Forutsetninger:

 • Behandler av supportskjema er oppgjørsmedarbeider med regnskapsrettigheter.

 • En av disse:

  • Provisjon er delt med rett person, men i feil foretak.

  • Det er ved budaksept valgt nei på at provisjon skal deles.

 • En av disse:

  • Oppdraget er budakseptert, men oppgjørsoppstilling er ikke signert.

  • Oppdrag er budakseptert og oppgjørsoppstilling er signert.

1. Innledningsvis ser regnskapet i eksempel slik ut:
Her er provisjon delt men innenfor avdeling, men ikke på kryss av foretakene.
Det er ingen forskjell i fremgangsmåte hvis provisjonene ikke hadde vært delt.

2. Opprett en supporthenvendelse enten via V4- klienten:

Eller via V5- nettversjon, nederst på siden:

3. Velg som vist under emne og så kategori.

4. Oppdragsnummer og firma hentes inn automatisk hvis supportskjema opprettes fra den aktuelle saken.
Her fremkommer den feilaktige delingen og det står '0' delt med annet foretak.

5. Ta bort sum under delingen som er feil og legg dette inn under firma. Rett person i rett foretak må også velges fra nedtrekksliste

NB: Sum provisjon (eks. mva) må i sum samsvare med det som er bokført i sak for å få lov å fortsette.

6. Trykk på "registrer endret delt provisjon"

7. Går alt bra skal du få melding om at denne er delt slik som angitt i redigering

8. Avslutt operasjonen med

9. I regnskapet er nå den tidligere feilaktige delte provisjonene korrigert og det er avsatt delt provisjon for utbetaling til annet foretak.

10. Det er også opprettet et skyggeoppdrag hos det firmaet det skal deles med.

11. Utbetaling av delt provisjon utføres nå på vanlig måte.
Opprett bankoppdrag "Betalt skyldig delt provisjon". Utbetaler direkte til mottakene avdeling sin driftskonto.
Dagen etter overført bankoppdrag kobles linjen i bankavstemming. Dette medfører en automatisk postering i skyggeoppdraget slik at dette regnskapsmessig går i null. I tillegg arkiveres skyggeoppdraget ved automatikk.

Svarte dette på spørsmålet?