01.Saldobrev (Webmegler)
Oppdatert over en uke siden

For å få fram "01.Saldobrev" på kreditorfanen, må følgende kriterier være oppfylt:

 • Oppdraget kan ikke være tvangssalg

 • Innfrielsestype på heftelsen skal være en av de følgnde:

  • Pengeheftelse

  • Kommunale restanser

  • Restanser- leie-fellesutg

  • Andre krav

  • Restanser- grunneier

  • Restanser- kommunale via privat selskap

 • Oppgjørskøen skal ikke ha passert "Mottatt protokoll"

Svarte dette på spørsmålet?