Sending av bankfiler
Oppdatert over en uke siden

Opprettelse av telepay som skal utbetales

Steg-for-steg guide

  1. Opprett filen

2. Bekreft overføringene

3. Opprett telepayfilen

4. Bekreft telepayfilen som kommer opp i egen boks

5. Gå inn i nettbanken og send filen. Etter at filen er godkjent må det hentes retur filer som lastes inn i Webmegler. Se artikkel "henting av filer".

Svarte dette på spørsmålet?