Salg av kontraksposisjon
Oppdatert over en uke siden

Ved føring av salg av kontraktsposisjon benyttes oppdragstype 08.Salg-eiendom-resalg.

Sub-type- re-salg kan ikke benyttes.

Vederlag for kontrakstsposisjonen (differanse mellom opprinnelig kontraksverdi og salgssum) føres på fjærpenn under omsetningsføring:

Svarte dette på spørsmålet?