Hvordan legge til flere kjøpere / selgere enn de to fra fjærpenn
Oppdatert over en uke siden

Ofte er det flere enn to selgere eller kjøpere i en sak. Det er kun selger1 / selger2 og kjøper1 / kjøper2 som kan registeres inn fra oppdragets fjærpenn. Merk at selger 1 og selger 2 alltid skal legges inn på fjærpenn. I skilllekortet "Eiere" skal man legge inn fom selger nr 3.

Steg-for-steg guide:

 1. Gå inn på skillekortet eiere.

 2. Så lenge oppdraget ikke er solgt vil det kun stå "Legg til ekstra selger" her. Klikk på "Legg til ekstra selger".
  (Etter formidling vil det fremkomme snarvei for å legge til både kjøper og selger)

 3. Søk opp personen du skal legge inn.
  Hvis du ikke har vedkommende registrert i Webmegler fra før vil du få en feilmelding.
  Hvis du da trykker avbryt (ECS) vil du få direktevalg om opprettelse av ny kunde.
  Legg inn korrekt andel og hjemmel.

Svarte dette på spørsmålet?