Hvordan kopiere oppdrag i Webmegler?
Oppdatert over en uke siden

For å kopiere et oppdrag står du i oppdraget du ønsker å kopiere, deretter trykker du på "oppdrag" øverst på den grå linjen og velger "kopier oppdraget" deretter velger du antall kopier du vil opprette.

Dersom du står i et prosjekt hovedoppdrag og gjør dette, vil kopiene bli underoppdrag til prosjektet.

Svarte dette på spørsmålet?