Oversikt over rettigheter og tilganger i Webmegler

For å kunne hente ut en oversikt over rettigheter og hvem som har tilgang i Webmegler

Oppdatert over en uke siden

  1. Gå inn på Webmegler Dashboard (trykk evt på det lille husetøverst til høyre)

2. Trykk på utvalgslister på den grå linjen øverst velg Webmegler brukere.

3. Velg så det utvalget man vil se. Daglig leder, alle, brukere på et/flere kontor. Merk og trykk delete på de man ikke vil hente på.

4. Hent ut denne listen til excel hvor man vil kunne se de rettighetene og de som har tilgang.

Svarte dette på spørsmålet?