Hvordan opprette en ny bruker i Webmegler? 🖥️
Oppdatert over en uke siden

Gå inn på "annet" - "oppsett" - velg deretter avdeling.

Gå på nedtrekksmenyen og velg "ny ansatt".

Du vil nå få opp et redigeringsvindu der du må fyll ut minimum:

Fornavn og etternavn

Kortform

Mobilnummer

Epost

Rettigheter

Send så denne linken til din nye ansatt: webmegler.no/bruker. Her kan de laste ned klienten og hente innloggingsinformasjon

Svarte dette på spørsmålet?