Når kan man ikke benytte E-tinglysning i Webmegler?

Fra den første eiendommen ble E-tinglyst i Webmegler i 2017 har det vært en rivende utvikling og de fleste eiendommer kan nå E-tinglyses.

Oppdatert over en uke siden

Det finnes allikevel noen begrensninger og E-tinglysing kan ikke gjennomføres:

  • Dersom det er et fullmaktsforhold mellom hjemmelshaver (den som er registrert i grunnboken) og den som skal signere.

  • Hjemmelshaver er mindreåring.

  • Dersom det eksisterer tinglyste avtaler/urådigheter som krever fullmakt fra rettighetshaver.

  • Dersom kjøper skal ha realkausjon kan kjøpers bank være forhindret fra å utstede elektronisk pantedokument (finansavtl. § 61).

  • Dersom det er avvik i avgiftsgrunnlaget og salgssum (Som vanligvis kommenteres i skjøte).

  • Dersom det er snakk om overskjøting av eiendom med ulik eierbrøk og flere matrikler.

  • Ved oppdragstypene: utleieformidling, tvangssalg, resalg, ønskes kjøpt, ønskes leid, prisvurdering, dødsbo og salg av aksjeselskap.

  • Dersom det er nybygg kan man kun e-tinglyse sikring på et objekt om gangen. Og dersom eiendommen ikke har fått matrikkel enda vil den ikke kunne e-tinglyses.

Svarte dette på spørsmålet?