Festet tomt og E-tinglysning

Når man selger en eiendom på festet tomt er det flere ting som må hensyntas og her vil vi beskrive hva du må huske på.

Oppdatert over en uke siden

Ved festet tomt så må megler være påpasselig på at avhukinger i sjekklisten ifm. bortfester, er gjort korrekt opp mot grunnboken.

På festet tomt vil man alltid måtte opprette rettighetshavere under skillekort “Andre” fra “Ny annen kontaktperson”

Fester vil alltid måtte opprettes for å kunne avklare hvilket nivå av festerett det er snakk om.

Hvis bortfester må samtykke: Type kontakt “grunneier” = Hjemmel til Eiendomsrett fra grunnboken.

Fester må alltid registreres: Type kontakt “fester” = Hjemmel til Festerett fra grunnboken

Framfeste:I de tilfellene det er framfeste av eiendommen skal hjemmelshaver til eiendomsrett angis som «Grunneier», den som har hjemmel til festeretten angis som «Fester», og den som har hjemmel til framfeste angis som «Framfester1».

Steg-for-steg:

  1. Ta stilling til sjekklistepunktet "Hvordan samtykker bortfester (grunneier) til eiendomsoverdragelsen?"

  2. Dersom det er krav om samtykke fra bortfester skal fester og grunneier (bortfester) registreres i skillekortet "Andre"og sette type kontakt til å være en av "Grunneier", "Fester", "Framfester1", "Framfester2" eller "Framfester3". Her er det viktig at man skriver inn

  3. Dersom det ikke foreligger krav om samtykke er det nok å registrere fester i denne fanen.

Hvis fester er et foretak må det opprettes en ny firmakunde (hvis foretaket ikke allerede er registrert i Webmegler).

Under denne firmakunden så må signaturberettiget for foretaket (det kan være mer enn en person) opprettes som ansatt.

Det er firma v/ denne kontakten som må registreres under “Ny annen kontaktperson”.

Dersom dokumentpakken er sendt til signering før "kontaktperson" er registrert i oppdraget, må det opprettes en ny dokumentpakke og sende til signering på nytt.

Viktige presiseringer:

For alle personer det er påkrevd en signatur fra så er kravet at det er fylt inn fødselsnummer, mobilnummer og e-post.

Dersom dokumentpakken er sendt til signering før "kontaktperson" er registrert i oppdraget, må det opprettes en ny dokumentpakke og sende til signering på nytt.

Det er viktig at Grunneier, Framfester, Fester osv skrives nøyaktig, da det må skrives inn i feltet.

Svarte dette på spørsmålet?