Flytte ulokalisert beløp

Bevegelser i bankavstemning ligger som ukoblet før regnskapet låses og det blir ulokaliserte beløp.

Oppdatert over en uke siden

Bevegelser i bankavstemning ligger som ukoblet før regnskapet låses og det blir ulokaliserte beløp.

Siden disse beløpene som flyttes ikke kan komme bokført inn i sak på rett periode, er første steget å få samtykke fra regnskapsfører om å åpne perioden.

Hvis det kommer bevegelser inn i bankavstemming som blir liggende ukoblet, så vil disse når periode for regnskapet låses, kobles automatisk mot avregningsoppdraget som ulokaliserte beløp.

Uavhengig av hva kontobevegelsen er (fra drift, fra kjøper) så kobles ulokaliserte bevegelser alltid som enten innbetaling eller utbetaling mot 2420 ansvar selger i avregingsoppdraget.

Man må stå i saken midler skal flyttes til før stegene under utføres:

Gå til Regnskap i toppmeny

Velg klientmidler

Velg Overfør fra avregningsoppdraget

Hvis det som skal flyttes er en utbetaling så må beløpet som føres inn være negativt

NB: (hvis det er koblet både innbetalinger og utbetalinger så må utbetalinger flyttes først slik at oppdraget får saldo til å kunne overføre innbetalingene)

Bruk bokføringsdato for da transaksjonen faktisk skjedde (hvis mulig)

Ansvar i bilagslinje må alltid endres til ansvar selger

Ansvar i bilagslinje må alltid reflektere hva transaksjonen faktisk er.

(NB: her kan det oppstå noen avvik se under)

Ved "lagre så bokføres et 4 linjers bilag. 2 av linjene motposterer det som er ført i avregningsoppdraget og de to andre skal da ligge i den aktuelle saken der bevegelsen hører hjemme.

Hvis du får feilmelding ved lagring (se under)

Hvis det som skal flyttes er en betalt omkostning (2422), så er det ikke mulig å angi dette direkte i funksjonen over.

Lagring må da gjøres mot 2420 og rett ansvar. Etter bokføring kan man gå inn på bilaget og redigere kontotype fra 2420 til 2422 (... påse at du da velger bilagslinje som tilhører oppdraget)

Flytting av midler fra avregningsoppdraget kan feil med at det ikke er dekning. Dette kan gjelde for klientmidler i saken det skal flyttes til eller avregnignsoppdraget.

Svarte dette på spørsmålet?