Alle samlinger
FlexyCRM
Kontrakt / medlemskab / klippekort
Sådan opsætter du forudbetalingsperioder ved oprettelse af medlemskab
Sådan opsætter du forudbetalingsperioder ved oprettelse af medlemskab
Opdateret over en uge siden


Denne vejledning viser, hvordan du opsætter forudbetalingsperioder ved oprettelse af medlemskab.

Dette er relevant, hvis du ønsker at differentiere, hvor meget medlemmerne skal betale afhængig af hvornår på måneden de opretter et medlemskab.

Det kan f.eks. være, at medlemmerne skal betale:

 • 100 % af det fulde beløb hvis de opretter sig fra d. 1. til 10. i en måned

 • 90 % hvis de opretter sig fra d. 11. til d. 15. i en måned

 • 50 % hvis de opretter sig fra d. 16. til d. 31. i en måned.

Funktionen er tilgængelig fra version 24.1 og frem.

Info: Funktionen vil overstyre de normale regler ift. betaling i oprettelsesflowet.

HUSK: Er funktionen ikke sat op, vil systemet opkræve det antal dage, der er tilbage af måneden, når medlemmet opretter sig.

Du kan se en videovejledning her: Sådan opsætter du forudbetalingsperioder ved oprettelse af medlemskabTrin 1:

 • Tryk på Opsætning, og tryk derefter på Flexybox Administration.

 • Tryk på Grundopsætning, og tryk efterfølgende på Systemindstillinger.

Trin 2: Der åbnes et nyt vindue.

 • Tryk på Medlemskaber (nr. 1).

 • Tryk på Rediger ved Forudbetalingsperioder (nr. 2).

1 og 2.jpgTrin 3:

 • Tryk på det grønne plus (nr. 3).

 • Indtast Sidste dag (nr. 4). I eksemplet er det d. 10 i en måned.

 • Indtast Procent af første måneds pris (nr. 5). I eksemplet er det 100 %.

3 til 5.jpgTrin 4:
Når du har sat de forskellige perioder op (nr. 6).
I eksemplet er det følgende:

 • 100 % af det fulde beløb hvis de opretter sig fra d. 1. til 10. i en måned

 • 90 % hvis de opretter sig fra d. 11. til d. 15. i en måned

 • 50 % hvis de opretter sig fra d. 16. til d. 31. i en måned.

Så skal du trykke på OK (nr. 7).

6 og 7.jpg
Besvarede dette dit spørgsmål?