Kaikki kokoelmat
ECFR
Mikä ECFR on?
Mikä ECFR on?
Päivitetty yli viikko sitten

EU:n asetus 2020/1503 (joukkorahoitusasetus) on yleiseurooppalainen sääntelykehys, joka varmistaa, että lisensoitu joukkorahoituspalveluntarjoaja noudattaa samoja tai vastaavia sääntelyvaatimuksia kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja voi siten toimia yleiseurooppalaisella tasolla. Joukkorahoituspalveluntarjoajia koskevien sääntelykehyksen mukaisten velvoitteiden pääasiallinen tavoite on yksityisten sijoittajien suojeleminen. Toisaalta nämä vaatimukset määrittävät, mitä tietoja meidän tulee paljastaa käyttäjillemme ja mitä toimenpiteitä on toteutettava, jotta sijoittajat voivat tehdä harkittuja valintoja koskien heidän taloudellista hyvinvointiaan. Toisaalta sääntelyn vaatimuksissa määritetään myös, mitä tietoja meidän tulee antaa käyttäjille. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee kerätä enemmän tietoja käyttäjistämme, sekä sijoittajista että lainanottajista.

Vastasiko tämä kysymykseesi?