Kaikki kokoelmat
ECFR
Mitä tarkoittaa olla valveutunut sijoittaja?
Mitä tarkoittaa olla valveutunut sijoittaja?
Päivitetty yli viikko sitten

Sääntelyn vaatimuksista johtuen Estategurulla on velvollisuus erottaa toisistaan valveutuneet ja ei-valveutuneet sijoittajat. Joukkorahoitusasetuksen perusteella sijoittaja, jolla on riittävästi aiempaa kokemusta sijoittamisesta (sekä joukkorahoituspalveluista että muista sijoituspalveluista) voidaan luokitella valveutuneeksi sijoittajaksi eli henkilöksi, jolla on riittävät tiedot ja kokemus sijoittamiseen liittyvien riskien arvioimiseksi. Estategurun on otettava huomioon tiettyjä vaatimuksia asiakkaiden luokittelussa valveutuneiksi tai ei-valveutuneiksi asiakkaiksi.

Valveutuneille sijoittajille voidaan toisinaan myöntää pääsy erikoisprojekteihin tai pidempi pääsy rahoittamaan projekteja (ei-valveutuneita sijoittajia voivat koskea tietyt rajoitukset liittyen heidän oikeuteensa harkinta-aikaan). Valveutuneilla sijoittajilla ei ole harkinta-aikaa eivätkä he ole velvollisia tiettyihin säännöllisiin tiedonantoihin (kuten soveltuvuustesti ja tappionsietokyvyn laskenta).

Vastasiko tämä kysymykseesi?