Kaikki kokoelmat
ECFR
Mitä tarkoittaa olla ei-valveutunut sijoittaja?
Mitä tarkoittaa olla ei-valveutunut sijoittaja?
Päivitetty yli viikko sitten

Sääntelyn vaatimuksista johtuen Estategurulla on velvollisuus erottaa toisistaan valveutuneet ja ei-valveutuneet sijoittajat. Sijoittaja, jolla on vain vähän tietoa tai aiempaa kokemusta sijoituspalveluista, luokitellaan ei-valveutuneeksi sijoittajaksi. Ei-valveutuneet sijoittajat voivat sijoittaa Estategurun alustalla, mutta heidän on otettava huomioon sijoittamiseen liittyvät riskit, ja Estategurulla on heitä koskevia, riskeihin liittyviä lisätiedonantovelvoitteita.

Tietyt sijoittajansuojamenettelyt koskevat palveluitamme käyttäviä ei-valveutuneita sijoittajia. Näihin kuuluvat esimerkiksi 4 päivän harkinta-aika, jonka aikana sijoittajalla on mahdollisuus harkita sijoituspäätöstään uudelleen. Lisäksi tarjoamme laskurin tappionsietokyvyn arvioimiseksi, soveltuvuuskyselyn, jolla testataan sijoittajan ymmärrystä palveluistamme ja havaitaan tähän liittyvät mahdolliset puutteet, sekä lisätietoa prosesseistamme, projekteista ja sijoittamiseen liittyvistä riskeistä.

Vastasiko tämä kysymykseesi?