Kaikki kokoelmat
AUM-maksu
Milloin AUM-maksua sovelletaan?
Milloin AUM-maksua sovelletaan?
Päivitetty yli viikko sitten

AUM-maksua sovelletaan ainoastaan suorittaviin sijoituksiin (ei myöhässä oleviin, maksuhäiriöisiin tai osittain takaisinsaatuihin lainasijoituksiin) jäljempänä kuvattujen ehtojen täyttyessä.

AUM-maksu veloitetaan kuukausittain perustuen arvioon tuotoistasi (mukaan lukien korot, bonuskorot ja sakot, mutta lukuun ottamatta pääoman takaisinmaksuja). On tärkeää huomata, että maksu koskee kulloinkin vain suorittavaa pääomaa, jota ei ole maksettu takaisin. Tämä sulkee pois kaikki myöhässä tai maksuhäiriötilassa olevat tai osittain takaisinsaadut summat, mikä varmistaa, että maksu heijastaa sijoitusten senhetkistä todellista kannattavuutta.

Lisäksi AUM-maksun sovellettavuus on tiiviisti sidoksissa sijoittajan tiettynä kuukautena ansaitsemaan todelliseen tuottoon. Maksu peritään vain, jos se alittaa 25 % sijoittajan kuukausittaisesta tuotosta (mukaan lukien korot, bonuskorot ja sakot, mutta lukuun ottamatta pääoman takaisinmaksuja). Jos sijoittaja ei ansaitse lainkaan tuottoa tai laskettu AUM-maksu on yli 25 % kuukausittaisesta tuotosta, maksua ei sovelleta kyseisenä kuukautena. Tällä menetelmällä varmistetaan, että maksun perintä on linjassa sijoitusten reaaliaikaisen tuloksen ja tuoton kanssa, mikä luo sijoittajille oikeudenmukaiset ja tasapainoiset puitteet.

*AUM-maksua sovelletaan vasta 1.11.2023 alkaen tehtyihin sijoituksiin.

Vastasiko tämä kysymykseesi?