Ställ in problemområden

Såhär ställer du in vilka problemområden du helst arbetar med

Sofia avatar
Skrivet av Sofia
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vad är Problemområden?

Varje fråga klienten svarar på i matchningsformuläret är direkt länkad till ett problemområde. Du behöver ställa in vilka problemområden du kan tänka dig att arbeta mer med, respektive mindre med. Ju fler frågor ni matchar bra på, desto större chans att ni blir matchade med varandra.

Ställa in Problemområden

När du är inloggad din på terapeutsida, klicka på Problemområden i menyn till vänster.

Fördela mellan 0-10 poäng på varje problemområde.

  • 10 innebär att detta är ett problemområde som du i allra högsta grad arbetar med och har erfarenhet och kunskap inom.

  • 0 innebär att detta område är något du i allra högsta grad inte vill arbeta med, eller inte har någon erfarenhet eller kunskap inom.

Totalt har du 80 poäng att fördela över de olika områdena.

Du kan när som helst gå tillbaka och ändra din fördelning av poäng, om du vill t.ex. få fler eller färre klienter som söker hjälp för ett visst problemområde.


Bra att tänka på

Precis som individens problematik inte är så enkel som svart och vitt, så behöver även inställningarna tillåta lite gråskala för att fungera på bästa sätt.

Exempel 1: Om du lägger 5 (medel) på alla områden, så kommer du troligtvis inte få många matchningar, eftersom det alltid kommer finnas en terapeut som hade skattat högre på det problemområde klienten söker hjälp för. Välj därför områden som du skattar lite högre och andra som du skattar lite lägre.

Exempel 2: Om du bara lägger 0:or och 10:or så kan klienter matcha väldigt bra på vissa frågor, men inte alls på andra frågor, vilket drar ner medelvärdet på den totala matchningen. Överväg istället att fördela några mindre poäng även på de områden du arbetar mindre med.

Fick du svar på din fråga?