Produktkatalog - Ahums iKBT

Här finner du hela vår katalog av digitala kapitel, guider och behandlingar som finns i Ahums iKBT och som du kan erbjuda dina klienter.

Sofia avatar
Skrivet av Sofia
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Kartläggning 🇬🇧 🇸🇪

En kartläggning där klienten svarar på frågor om sin livssituation, symptom från självskattningsformulär samt får beskriva mer om beteende-, tanke- och känslomässiga symptom samt kroppsliga symptom gen upplever problem med.

Kartläggningen används ofta som ett första steg in i iKBT, där du och klienten tillsammans kan gå igenom den och bygga upp en plan för behandlingen och er kontakt framåt.

För dig som tar emot försäkrings- och företagsklienter via Ahum, börjar de flesta ärendena med just en Kartläggning i iKBT plattformen.


Behandlingar

Sömnbehandlingen 🇬🇧 🇸🇪

Rekommenderat test: ISI

Introduktion till Sömnbehandlingen

Kapitel 1 – Psykoedukation om sömn och varför vi sover

Kapitel 1.1 – Introduktion till sömndagbok + uppföljning sömndagbok

Kapitel 2 – Sätta mål och överkomma hinder

Kapitel 3 – Yttre faktorer som påverkar sömn

Kapitel 4 – Inre faktorer (tankar och känslor) som påverkar sömn

Kapitel 5 – Sömnrestriktion

Kapitel 6 – Planera för framtiden (vidmakthållandeplan)

Orosbehandlingen 🇬🇧 🇸🇪

Rekommenderat test: PSWQ (Självtest för oro) eller GAD-7 (Självtest för oro)

Introduktion till Orosbehandlingen

Kapitel 1 – Introduktion till oro. Psykoedukation om oro och varför vi oroar oss.

Kapitel 2 – Sätta mål

Kapitel 3 – Kartlägg situationsanalyser och överskott/underskott

Kapitel 4 – Hantera dina tankar på ett annat sätt

Kapitel 5 – Beteendeaktivering

Kapitel 6 – Strukturerad problemlösning

Kapitel 7 – Kommunikationsförmåga

Kapitel 8 – Hantera undvikande av känslor

Kapitel 9 – Planera för framtiden (vidmakthållandeplan)

Depressionsbehandlingen 🇬🇧 🇸🇪

Rekommenderat test: PHQ9 (Självtest för nedstämdhet)

Introduktion till Depressionsbehandlingen

Kapitel 1 – Introduktion till depression

Kapitel 1.1 – Aktivitetsdagbok

Kapitel 2 – Beteendeaktivering

Kapitel 2.1 – Planera in aktiviteter

Kapitel 3 – Undvikandebeteenden

Kapitel 3.1 – ABC-analys

Kapitel 4 – Mål och motivation

Kapitel 5 – Hantera tankar och grubbel

Kapitel 5.1 – ABC-analys med alternativt beteende

Kapitel 6 – Problemlösning

Kapitel 6.1 – Problemlösning endast övning

Kapitel 7 – Planera för framtiden

Ångestbehandlingen 🇸🇪

Ångestbehandlingen är en generisk behandling där du som terapeut kan plocka ihop innehåll för att behandla följande diagnoser: Paniksyndrom, social ångest, specifik fobi, hälsoångest, tvångssyndrom eller generaliserat ångestsyndrom.

Rekommenderade test: PDSS-SR, SIAS, Y-BOCS, GAD-7, PSWQ

Introduktion till Ångestbehandlingen

Kapitel 1 – Introduktion till ångest

Kapitel 1.1 – Ångestdagbok

Kapitel 2 – Ångestbeteenden

Kapitel 2.1 – ABC-analys

Kapitel 3 – Generaliserat ångestsyndrom

Kapitel 3 – Hälsoångest

Kapitel 3 – Paniksyndrom

Kapitel 3 – Social ångest

Kapitel 3 – Specifik fobi

Kapitel 3 – Tvångssyndrom

Kapitel 4 – Mål med behandlingen

Kapitel 5 – Exponering

Kapitel 6 – Förstå känslor

Kapitel 6.1 – Känslornas ARK

Kapitel 7 – Exponering för fantasier (imaginär exponering)

Kapitel 7.1 – Exponering för fantasier – övning

Kapitel 7 – Exponering för kroppsliga symtom

Kapitel 7.1 – Exponering för kroppsliga symtom – övning

Kapitel 7 – Känslomässig närvaro

Kapitel 7.1 – Exponering för känslor – övning

Kapitel 7 – Exponering för situationer

Kapitel 7.1 – Exponering för situationer – övning

Kapitel 7 – Exponering för skrämmande tankar

Kapitel 7.1 – Exponering för skrämmande tankar – övning

Kapitel 7.1 – Skriv din berättelse

Kapitel 8 – Fördjupa exponeringen

Kapitel 8.1 – Exponering för kroppsliga symtom – fördjupning

Kapitel 8.1 – Exponering med responsprevention – övning

Kapitel 9 – Tips vid exponering

Kapitel 10 – Jobba med tankar

Kapitel 10.1 – Ifrågasätt negativa automatiska tankar

Kapitel 11 – Planera för framtiden

Stressbehandlingen 🇸🇪

Rekommenderade skattningsskalor: Självtest för utmattning (KEDS) och Självtest för stress (PSS-10)

Introduktion till Stressbehandlingen

Kapitel 1 – Stressbehandlingen

Stressdagboken – Stressbehandlingen

Kapitel 2 – Stressbehandlingen

ABC-analys – Stressbehandlingen

Kapitel 3 – Stressbehandlingen

Planera återhämtande aktiviteter – Stressbehandlingen

Kapitel 4 – Stressbehandlingen

Kapitel 5 – Stressbehandlingen

Kapitel 6 – Stressbehandlingen

Kapitel 7 – Stressbehandlingen

Kapitel 8 – Stressbehandlingen

Kapitel 9 – Stressbehandlingen

Registrera exponering – Stressbehandlingen

Kapitel 10 - Stressbehandlingen

Kapitel 11 – Stressbehandlingen

Kapitel 12 – Stressbehandlingen

Kapitel 13– Stressbehandlingen


Verktygslåda 🇬🇧 🇸🇪

Kapitel som hjälper dig och klienten med hemuppgifter i en face-2-face behandling eller videobehandling. Kapitlen kan göras om flera gånger för olika registreringar.

 • ABC-analys – Verktygslåda*

 • Beteendeexperiment – Verktygslåda*

 • Exponering – Verktygslåda*

 • Exponering för fantasier – Verktygslåda*

 • Exponering för kroppsliga symtom – Verktygslåda*

 • Mindfulness – Verktygslåda*

 • Orosstund – Verktygslåda*

 • Orosstund utvärdering – Verktygslåda*

 • Planera för framtiden (Vidmakthållandeplan) – Verktygslåda

 • Problemlösning – Verktygslåda*

 • Registrera ABC-analys – Verktygslåda

 • Registrering av exponering – Verktygslåda*

 • Skriv din berättelse – Verktygslåda*

 • Sätt dina mål – Verktygslåda

 • Ångesttrappa – Verktygslåda*

 • Övningar för kroppsliga symtom – Verktygslåda*

*Finns än så länge endast på svenska


ACT-kapitel

Stresshantering – Intro 🇬🇧 🇸🇪

Behandlingskapitel för att introducera hantering av stress. Innehåller information om stress samt funktionell analys/beteendeanalys.

Arbeta med dina tankar 🇬🇧 🇸🇪

ACT-baserat behandlingskapitel där ni fokuserar på att arbeta med tankar som klienten har svårt att hantera. Fokus på defusion.

Arbeta med dina känslor 🇬🇧 🇸🇪

ACT-baserat behandlingskapitel där ni fokuserar på att arbeta med känslor som klienten har svårt att hantera. Fokus på acceptans och distans till känslor.

Medveten Närvaro 🇬🇧 🇸🇪

ACT-baserat behandlingskapitel där klienten fokuserar på att lära sig mindfulness och öva på det för att använda det i vardagen.

Livskompassen 🇬🇧 🇸🇪

En klassisk livskompass där klienten hittar sin värderade riktning inom olika livsområden.


Tester/självskattningar 🇬🇧 🇸🇪

 • Självtest för alkoholvanor – AUDIT

 • Självtest för ADHD – ASRS

 • Självtest för OCD – BOCS

 • Självtest för OCD – OCI-R

 • Självtest för hälsoångest – SHAI

 • Självtest för klaustrofobi – CLQ

 • Självtest för perfektionism – CPQ

 • Självtest för oro (generaliserat ångestsyndrom) – GAD-7

 • Självtest för sömnproblem – ISI

 • Självtest för social ångest – LSAS

 • Självtest för social ångest – SIAS

 • Självtest för social ångest – SPIN

 • Självtest för paniksyndrom – PDSS-SR

 • Självtest för nedtämdhet – PHQ-9

 • Självtest för stress – PSS10

 • Självtest för oro – PSWQ

 • Självtest för utmattningssyndrom – KEDS*

 • Självtest för depression – MADRS*

 • Självtest för PTSD – PCL-5*

 • Ångestskalan*

 • Känsloskalan*

 • Screening för ASD/ADHD – RAADS-14*

  *Finns än så länge endast på svenska


Guider 🇬🇧 🇸🇪

Utöver behandlingar och tester erbjuder Ahum också så kallade guider. Våra guider är utformade för att göras på egen hand och är något klienterna har tillgång till via Ahum, utan att behöva ha kontakt med en terapeut. Det kan vara bra att känna till, utifall att någon av guiderna skulle vara nyttigt för din klient att genomföra.

Alla guider innehåller information (text, filmer, animationer) om det område guiden berör. De innehåller även en del övningar och frågor som klienten själv kan reflektera över och testa om de upplever problem inom det området.

Notera att då guiderna är tänkta att utföras på egen hand, finns ingen asynkron chat med klienten i guiderna.

 • First Sign Kit

 • Alkoholguiden

 • Balans mellan arbete och fritid

 • Depressionsguiden

 • Guiden mot uppskjutande

 • Guiden till självmedkänsla

 • Känsloguiden

 • Motivationsguiden

 • Orosguiden

 • Sorgguiden

 • Stressguiden

 • Sömnguiden

 • Vad är KBT?

 • Ångestguiden

 • Är du på rätt jobb?

Vi har däremot fem guider där du som terapeut kan chatta med din klient, och som är lite mer omfattande än de guider som går att göra helt på egen hand:

 • Alkoholguiden – Terapeutledd

 • Guiden till självmedkänsla – Terapeutledd

 • Känsloguiden - Terapeutledd

 • Motivationsguiden - Terapeutledd

 • Stressguiden - Terapeutledd


Använder du inte Ahums iKBT ännu? Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig komma igång! Du når oss på info@ahum.se eller via chattbubblan här till höger.

Fick du svar på din fråga?